onsdag 3 mars 2010

Pelletspanna och Spinoza


Jag köper saker från Kina. Idag fick jag ett mail från en tillverkare av pelletspannor, och i informationen om en pellets-braskamin stod effekten uttryckt i kcal. För att få veta vad det utgjorde i kWh letade jag på Google och hamnade hos Germund i Enköping.
Han hade på sin blogg bl a en sida med energiomvandlingstabeller som innehöll svaret på min fråga.

Men han hade också skrivit om mycket annat som väckte mitt intresse, inte minst profilen som inleddes med "Jag anser att all primär energiomvandling ska ske direkt från solen, vindarna, vattendragen och havsvågorna. Jag avskyr religiös fundamentalism och misstror fundamentalisterna vad de än säger sig vilja åstadkomma Jag föraktar populistiska och korrumperade politiker som sätter de egna intressena före väljarnas."

9 sept 2008
skrev han "om vad Gud skulle säga till mig om vi hade upprättat en kommunikationslinje". Inlägget slutade med några rader om Spinoza och panteismen. Spinoza som jag hört talas om hela mitt vuxna liv men aldrig brytt mig om att studera.

Enligt Wikipedia är Panteism uppfattningen att hela naturen, världen eller universum är besjälad av ett opersonligt andligt väsen, att allting är ett och att inget personligt väsen existerar utanför denna andliga verklighet.
Baruch Spinozas panteistiska synpunkt är att universum är det samma som naturen och därmed också det samma som Gud.

Jag räcker gärna Spinoza handen över fyra sekler. Åtminstone när det gäller denna gudsuppfattning.
Och när det gäller Germund känns hans inlägg fräscha och dammfria utan att vara kränkande. Såvida det inte är kränkande att ha kritiska synpunkter såväl på medmänniskors fredliga livsåskådningar som på dess avarter.
Att uttrycka sin icke-tro kan väl inte vara mera kränkande än att uttrycka sin tro ??

Inga kommentarer:

Bloggarkiv