fredag 16 april 2010

Utsiktslöst ??

På Wikipedia kan man om Slussen läsa att man beräknar kostnaderna för ombyggnadsprojektet till 6,3 miljarder. Notan brukar enligt min erfarenhet bli åtskilligt större när bygget är klart. Att reparera skador på Slussen kostar enligt samma Wikipedia-artikel 3-5 miljoner per år, d v s en femma per Stockholmare.

Nu är jag inte så positiv till att behålla Slussen-karusellen, men om man 10-dubblar summan får man 50 miljoner per år att använda till b å d e reparationer och förbättringsarbeten, och med den budgeten kan man hålla på i 120 år innan man kommit upp i 6 miljarder (som alternativt räcker till reparationer i 1200 år...).

Jag gissar att Stockholms stad inte ska stå för så stor del av dessa miljarder - man får väl bra betalt för att göra sig av med utsikten över Mälarens pärla - men har ändå väldigt svårt att förstå att man ska behöva underordna sig en lösning som en majoritet av stadens invånare troligen inte tycker om. 5 till 50 kronor per invånare och år medan man letar efter något betydligt bättre låter väl inte orimligt.

Bengt Lindroos förslag har jag bara snabbtittat på, men det förefaller innehålla mängder av visuella kontaktytor mot såväl omgivande vattenytor som andra stadsdelar.

Stockholm är en unikt vacker stad, till stor del för att man fortfarande ganska fritt kan blicka över vattnen mot andra stadsdelar - och inte bara när man går, bor eller arbetar på kontor längs stränderna.

Jag kan inte begripa att det skulle ligga någon långsiktig ekonomisk vinst i att förstöra en av de vackraste utsikterna i Stockholm för att finansiera ett ersättningbygge för Slussen-klövern.

Jag vill ha vid utsikt, gärna över vatten, från mina rum vare sig de är privata eller offentliga - svårare än så är det inte.

Riv, bygg om, men skona utsikten !!

Inga kommentarer:

Bloggarkiv