lördag 3 mars 2007

Övergång till kärnkraft minskar inte den globala uppvärmningen

Om vi väljer kärnkraft i stället för kol eller olja spelar ingen roll. Jorden förlorar ändå sin förmåga att härbärgera mänskligt liv om vi inte slutar hjälpa solen med uppvärmningen.

”Säker kärnkraft” har förts fram som ett miljömässigt fördelaktigt alternativ till smutsiga energikällor som kol och olja. Jag vill varna för den illusionen. Kärnkraften är som vi vet inte säker vad gäller energiproduktion eller förvaring av slaggprodukter. Dessutom adderar den i likhet med kol och olja ett stort tillskott av nettovärme och förvärrar växthuseffekten.

Energi som via sol-, vind- och vattenkraftverk blir till elektricitet omvandlas i slutänden till värme. Den processen påverkar inte jordens värmebalans. Man kan möjligen säga att människan lånar energin en liten stund på dess väg mot värmefasen.

Vid användande av icke förnyelsebar energi som kol, olja och kärnkraft däremot bildas värme som inte skulle ha funnits utan de mänskliga aktiviteter som inleddes vid industrialismens början.
Denna s k nettovärmekälla förefaller vara en gravt underskattad orsak till pågående global uppvärmning.

Anta att uppvärmningen av en villa kräver 20 000 kWh per år. Då räcker dagens sammanräknade energiproduktion av olja, kol, kärnkraft, vatten etc till uppvärmning av ofattbara 6,7 miljarder villor.

Kärnkraft alstrar inte växthusgaser och det är energislagets enda fördel. Men om och när kärnkraft ersätter olja och kol kommer samma väldiga energitillskott som idag att med oförminskad styrka blåsa in i ett växthus som fortsätter ackumulera värme under avsevärd tid efter att växtgasutsläppen upphört.

Så medan jorden långsamt dör av värmeslag fortsätter vi att med en gigantisk blåslampa på 15 miljarder kW hjälpa solen med uppvärmning av jorden. Dag efter dag, år efter år..
Kärnkraftförespråkare anser det energitillskottet vara så litet att det kan negligeras i jämförelse med den egentliga växthuseffekten.

Men om mänskligheten tar sig ur den här krisen sker det med liten marginal. Då kan man i diskussionen inte bortse från ett fortsatt kol/olja/uran-baserat tillskott av energi som på 100 år ensamt klarar att smälta ett 38 mil långt, 38 mil brett och 1 km tjockt istäcke, eller att inom samma tidsrymd höja temperaturen i atmosfären jorden runt upp till 10 000 meters höjd med 10 grader.

Även om kärnkraften mot förmodan blir säker att hantera i strålningshänseende, bidrar den således i hög grad till den globala temperaturstegringen. Det gör varken vind-, sol- eller vattenkraft.

Jan Holmstrand
Hässelby

Inlägget pingas till intressant.se


Andra bloggar om: , , , , ,

4 kommentarer:

Christoffer Willenfort sa...

Felaktigt tänk.

Vi har 4 alletnativ här.

1) återgå till jägar/samlar sammhälle utan större energiförbrukning.
(dåligt)

2) fortsätta och skapa drivhusgaser
(Dåligt)

3)byta till endast förnybara medel
(Tekniskt omöjligt och tar os närmre lösning 1)

4)byta till så mycket förnybara källor som möjligt + kärnkraft för basbehovet

Jag anser att alternativ 4 är det bästa.

/C

Anonym sa...

Hej Christoffer !

Tack för din kommentar.
Jag vill gärna komma med följande förtydligande.

Mitt inlägg var resultat av allmän nyfikenhet på hur mycket värme mänskligheten alstrar genom sina aktiviteter. Jag fick snabbt klart för mig att större delen av de enorma värmemängderna kom från kol, olja, gas och kärnkraft.

Under arbetets gång fick jag kontakt med forskare som menar att det värmetillskottet OCH INGENTING ANNAT orsakar den globala temperaturstegringen !!

Alltså: Vi har en sida (majoritet i klimatforskarvärlden) som på teoretisk grund hävdar att s k växthusgaser hindrar en del av instrålad solvärme att reflekteras ut genom atmosfären. För den majoriteten tycks den av människan alstrade värmen sakna betydelse. Ändå alstras den i ett redan för varmt växthus !

Den andra sidan (minoritet i klimatforskarvärlden) hävdar att växthusgaserna helt saknar betydelse och att det är enbart den människoproducerade värmen som orsakar klimatproblemet.

Sedan har vi förstås de 10 % som hävdar att det inte händer något konstigt med klimatet.

Jag är varken miljöalarmist eller kärnkraftmotståndare, men ett felaktigt val av strategi idag kan leda till att ditt alternativ 1) blir det enda möjliga för överlevande spillror av mänskligheten - inom en allt för nära framtid.

Jan

Anonym sa...

det här kan man ju inte kalla blogg det är ju mer information. Men hjälper mig i skolarbetet ... HAHAHAHAHAHAHAHAHHAH

billobull sa...

Nej, någon blogg-dagbok är det ju inte, men vi tycker det är kul om du får användning av vad som skrivs här i skolarbetet.

Bloggarkiv